นโยบายการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

การสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ holenhello.com สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ เมื่อมีปัญหามาจากการได้รับสินค้าไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ หรือ ได้รับสินค้าที่มีความชำรุดจากการผลิต (สินค้าหลุด QC) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ลูกค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าที่มีปัญหา
  2. ลูกค้าต้องแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ (Order NO.) มาที่บริษัทฯ ผ่านทาง E-mail :  info@holenhello.com หรือ Tel. : 09 0994 6559 หรือ Facebook : http://m.me/holenhello และ LINE@ : https://line.me/R/ti/p/%40holenhello (แจ้งทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
  3. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าที่มีปัญหาคืนบริษัทฯ และทางบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าใหม่คืนกลับไปให้ลูกค้า
  4. สินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ในสภาพที่ดีทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในกรณีสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพที่ไม่ดี หรือ ผ่านการใช้งานมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนหรือเปลี่ยน