อโรมาดม : สีถ้วยตัวละครยักษ์ (Aromadom : Giant Face Cup colors)

อโรมาดม ถ้วยตัวละครยักษ์ Aromadom Giant Face Cup