อโรมาดม : สีถ้วยตัวละครลิง (Aromadom : Monkey Face Cup colors)

อโรมาดม ถ้วยตัวละครลิง Aromadom Monkey Face Cup